HANTVERK FÖR NÄSTA GENERATION

Här i Norden, där vi har våra rötter, är det uppenbart hur vårt landskap förändras år för år. Om vi inte hjälper till att bromsa dessa förändringar så kommer de att ha djupgående konsekvenser för framtida generationer. Och det är våra framtida generationer som vi måste ha i åtanke när vi skapar våra produkter.

Vårt åtagande fokuserar på tre områden:

A LIFE WELL LIVED

Våra produkter är designade och tillverkade för att användas länge och i flera generationer.

Kvalitet| Reparation| Återanvändning

ONE PLANET PRODUCTION

Vi kämpar mot klimatförändringen genom att minska våra koldioxidutsläpp, samtidigt som vårt företag växer.

Material | Fabriker | Logistik

OUR PEOPLE

Vi inverkar positivt på de människor vi arbetar med.

Anställda | Arbetare | Konsumenter